Politika-Tarih

Fransız Solunun Koalisyonu: Halk Cephesi

Fransız Solunun Koalisyonu: Halk Cephesi

Avrupa Parlamentosu seçimleri Fransa’da derin bir etki bıraktı. Bilindiği üzere Le Pen ailesi diyebileceğimiz Ulusal Birlik Partisi seçimi birinci sırada bitirdi ve buna karşın cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ani bir erken seçim kararı aldı.

Aşırı sağın zaferine ve olası iktidarına karşı ise Fransa Solu birleşti ve Yeni Halk Cephesi adında oluşumla ay sonunda yapılacak olan hükümet seçimlerine hazırlanmaya başladı.


Bu birleşme ise Fransa tarihinde daha önce yaşanmıştı.

Front Populaire veya Türkçe adıyla Halk Cephesi, Fransa’da Üçüncü Fransız Cumhuriyeti döneminde, 1936 yılında kurulan ve solcu partilerin bir araya gelerek oluşturduğu bir koalisyondu. Bu koalisyon, işçi sendikaları, komünistler, sosyalistler ve radikal partiler gibi çeşitli sol grupları kapsıyordu.

Léon Blum liderliğindeki Halk Cephesi hükümeti, reformlar ve işçi haklarıyla ilgili önemli adımlar attı, ancak kısa ömürlü oldu ve 1938’de dağıldı.

Yeni Halk Cephesi veya kısaca Halk Cephesi olarak bilinen yeni oluşum, Fransa’da solcu ana siyasi partilerin bir koalisyonu oldu. 10 Haziran 2024 tarihinde başlatılan bu ittifak, Emmanuel Macron’u destekleyen hükümet partileri ile Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Fransa’da her şehirde önde bitiren aşırı sağ parti Rassemblement National’e (Ulusal Birlik) karşı 2024 yasama seçimlerinde bir alternatif oluşturmayı hedeflemektedir.


Vaatler ve Programlar

Nouveau Front Populaire (Yeni Halk Cephesi) partisinin 5 net ve ana vaadi var

1- Asgari ücret net 1600 brüt 2000 avro olacak.
2- Ücretsiz okul kapsamında eğitimin ücretsizleştirilmesi, okul kantinlerinin kamusallaşması vs. öngörülüyor.
3- 60 yaşında emeklilik
4- Suyun herkes için kamusallaşması
5- Acil barınma alanları oluşturulması, kullanılmayan mülklerin acil durumlarda evsizlere verilmesi.

Yeni Halk Cephesi’nin programı 3 bölümden oluşuyor:

  1. İlk 15 gün: Kopuş
  2. İlk 100 gün: Ayrılma
  3. Takip eden aylar: Dönüşümler

Bu yasama sözleşmesi, “Macron yıllarının acımasızlığını ve kötü muamelesini” kırmak ve “2024 yazından itibaren hayatın değişmesi için” 20 “kopuş eylemi” ile başlıyor.

Bu ilk iki hafta boyunca, “barışın aciliyeti” bayrağı altında uluslararası meseleler öncelikli olacak. Metin, Ukrayna’dan Gazze’ye, sol ve sağ arasındaki eski farklılıkları aşarak, belirsizlik olmaksızın tüm temelleri kapsıyor.

İlk 15 gün sona erdiğinde, Parlamento olağanüstü oturumu açılacak ve burada Parlamento Üyelerinin müzakereleri başlayacak ve demokratik bir parlamenter sistem yeniden tesis edilecektir.

2.bölüm yani Ayrılma kapsamında
İki önemli konu görüşülecek

  • her türlü ırkçılık, antisemitizm ve İslamofobi ile mücadele
  • 1789’da ayrıcalıkların kaldırılmasının yıldönümü olan 4 Ağustos’ta milyarderlerin ayrıcalıklarının kanunla kaldırılması

“Bu büyük projeler başlatıldıktan sonra, her şeyi değiştirmek için yapılması gereken bir şey kalıyor” Bu, “insanların birbirleriyle ve doğayla uyumu” ve Cumhuriyet’in demokratikleşmesine odaklanan üçüncü bölümün konusudur.

Bu üçüncü bölüm, “bir bütün olarak toplumun, özellikle de sendikaların, derneklerin ve kolektiflerin” taleplerini kapsadığı için en kapsamlı olanıdır. İşçilerin haklarının savunulması ve biyolojik çeşitliliğin korunması konularının altını çizmeye devam etmektedir.

Son olarak, “yasama sözleşmesi’nin bu üçüncü bölümü, özellikle misafirperverlik kısıtlayıcı iltica ve göç yasalarının yürürlükten kaldırılması, sivil özgürlüklerin savunulması ve Avrupa’ya ilişkin ilkesel taahhütlerin bir listesi ile sona ermektedir.

Mert DEDECAN

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu