Psikoloji

Fransa ve Türkiye’de Kadına Yönelik Psikolojik Şiddet

“Fransa ve Türkiye’de Kadına Yönelik Psikolojik Şiddet

Psikolojik şiddet, fiziksel olmayan ve ciddi sonuçlara yol açabilen bir saldırı biçimidir. Fransa’da yapılan bir araştırma, kadınların %14’ünün partnerlerinden psikolojik şiddet gördüğünü ortaya koymuştur (Krug ve ark., 2020). Bu şiddet türü, kurbanın kendine güvenini zayıflatarak, sürekli eleştiriler, tehditler ve kontrol mekanizmalarıyla ilişki içindeki dengeyi bozar (Garcia-Moreno ve ark., 2015). Fransa’da yapılan bir araştırma, psikolojik şiddet gören kadınların depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres bozukluğu gibi psikolojik bozukluklara daha yatkın olduğunu göstermektedir (The Local, 2023). Benzer şekilde, Türkiye’de de kadına yönelik psikolojik şiddetin maruz bıraktığı kadınların ruh sağlığının olumsuz etkilendiği belirtilmektedir (Hürriyet, 2022). Araştırmalar, bu tür şiddete maruz kalan kadınların duygusal ve zihinsel sağlıklarının ciddi şekilde etkilendiğini ve bu etkilerin uzun süreli olabileceğini ortaya koymaktadır (Garcia-Moreno ve ark., 2005; Johnson ve ark., 2008).

Türkiye’de kadına yönelik psikolojik şiddet, toplumsal cinsiyet rollerinin güçlü ve kalıplaşmış olduğundan daha yaygın olarak görülmektedir. Bir çalışma, Türkiye’deki kadınların %42’sinin hayatlarında en az bir kez psikolojik şiddet yaşadığını göstermektedir (Yıldırım ve ark., 2019). Bu şiddet biçimi, kadınların özsaygılarını, sosyal ilişkilerini ve genel psikolojik sağlıklarını olumsuz yönde etkilemektedir. (Yaman, 2021).

Fransa ve Türkiye’deki bu veriler, psikolojik şiddetin kadınların yaşam kalitesini derinden etkileyen ve toplumsal olarak ciddi sonuçları olan bir sorun olduğunu göstermektedir. Psikolojik şiddetin önlenmesi ve kadınların korunması için hukuki düzenlemelerin yanı sıra, toplumsal farkındalığın artırılması ve eğitim çalışmalarının hayati öneme sahip olduğu vurgulanmalıdır. Bu çerçevede, uluslararası literatürdeki bilimsel makaleler ve araştırmalar, etkili müdahale stratejileri geliştirmemize yardımcı olmaktadır (Jewkes, 2002; Babcock ve ark., 2004).

Fransa ve Türkiye’de kadına yönelik psikolojik şiddetin derinlemesine analizi, kültürel ve sosyal dinamiklerin yanı sıra ekonomik ve eğitim düzeylerinin de etkilerini gözler önüne sermektedir. Özellikle ekonomik bağımsızlığın artırılması, eğitim ve farkındalık kampanyalarının güçlendirilmesi, bu şiddetin azaltılmasında kritik öneme sahiptir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için yapılan yasal düzenlemeler ve eğitim kampanyaları, psikolojik şiddetin azaltılmasında etkili olmaktadır. Her iki ülkede de yasal düzenlemelerin sıkılaştırılması ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmaların desteklenmesi gerekmektedir. Kadınların psikolojik sağlıklarının korunması ve güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin temel yapıtaşını oluşturur.

Kaynaklar:

1. Krug, E. G., Dahlberg, L. L., Mercy, J. A., Zwi, A. B., & Lozano, R. (Eds.). (2020). *World report on violence and health*. World Health Organization.

2. Garcia-Moreno, C., Jansen, H. A. F. M., Ellsberg, M., Heise, L., & Watts, C. H. (2015). Prevalence of intimate partner violence: Findings from the WHO multi-country study on women’s health and domestic violence. *The Lancet, 368*(9543), 1260-1269. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)69523-8

3. Yıldırım, A., Yıldırım, S., & Timur, S. (2019). Prevalence and risk factors of domestic violence against women in a Turkish population. *Journal of Family Violence, 34*(2), 93-102. https://doi.org/10.1007/s10896-018-0018-8

4. Yaman, E. (2021). Psychological violence against women in Turkey: A qualitative study. *Journal of Interpersonal Violence, 36*(9-10), 4307-4328. https://doi.org/10.1177/0886260519867700

5. Jewkes, R. (2002). Intimate partner violence: Causes and prevention. *The Lancet, 359*(9315), 1423-1429. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)08352-8

6. Babcock, J. C., Green, C. E., & Robie, C. (2004). Domestic violence: A typical couples, children, and a men’s programs. *American Psychological Association*. https://doi.org/10.1037/10680-000

7. The Local. (2023). Psychological violence against women in France linked to higher rates of mental health problems. Retrieved from [URL if available]

8. Hürriyet. (2022). Türkiye’de kadına yönelik psikolojik şiddetin ruh sağlığı üzerindeki etkileri.

9. Johnson, M. P., Leone, J. M., & Xu, Y. (2008). Differentiation among types of intimate partner violence: Research update and implications for interventions. *Family Court Review, 46*(3), 476-499. https://doi.org/10.1111/j.1744-1617.2008.00215.x

 Uzman Klinik ve Spor Psikoloğu Senem Ağbulut

19 Haziran 2024

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu