Dünyadan Politika-Tarih

Fransa’nın Kader Seçimi: Üç Büyük Cephe Karşı Karşıya

Fransa’nın Kader Seçimi: Üç Büyük Cephe Karşı Karşıya

Avrupa seçimlerinde aşırı sağın yükselmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Meclis’i feshederek Fransa’da yeniden seçimlerin yapılmasına karar verdi. Bu siyasi çalkantı döneminde, solun tüm güçleri birleşerek tek bir cephe (Halk cephesi) oluşturdu ve karşılarında iki büyük rakip bulunuyor: aşırı sağın temsilcisi Jordan Bardella (Ulusal Cephe) ve Macron’un Gabriel Attal‘lı merkez sağ partisi. Seçim dönemi boyunca yaşanan olaylar, Fransa tarihine damgasını vurdu. Özellikle solun Fransa tarihinde ikinci kez tamamen birleşerek oluşturduğu Halk Cephesi ve Cumhuriyetçilerin lideri Eric Chiot’in kendini odaya kilitlemesi, aşırı sağcı adayların birbirini desteklemesi, LFI‘de geçen seçimde seçilen bazı milletvekillerinin tasfiye edilmesi ve yerlerine başka adayların gösterilmesi gibi olayların unutulacağını düşünmüyorum. Size üç büyük tarafın programlarını ve önerilerini sunacağım.

Alım gücü

Yeni Halk Cephesi (Nouveau Front Populaire)

 • Temel ihtiyaç maddelerinin (gıda, enerji ve yakıt) fiyatlarını dondurmak ve deniz aşırı bölgelerde kalite-fiyat kalkanını güçlendirmek.
 • Asgari ücreti mevcut 1.398 eurodan 1.600 net euroya yükseltmek ve stajyerlerin ödeneklerini ile alternatif öğrenci maaşlarını artırmak.
 • Konut yardımlarını %10 artırmak ve kira düzenlemelerini iyileştirmek.
 • Varlık vergisini, iklim bileşeni ile birlikte yeniden yürürlüğe koymak ve miras için maksimum 12 milyon euro sınırı getirmek.
 • Yoksulluk sınırının altında yaşayan haneler için yardim (ayda 1.185 euro).
 • Temmuz ayında planlanan gaz fiyatlarındaki artışı iptal etmek ve enerji faturalarındaki %10 hükümet vergisini kaldırmak.
 • Öğrenci yurtlarında (burs almayanlar dahil) öğle yemeğini 1 euroya indirmek.
 • Yaz aylarından itibaren okulda tamamen ücretsiz (kırtasiye, yemekhane, ulaşım vb.) geçiş yapmak ve spor kartı yardımını 50 eurodan 150 euroya çıkarmak.

Birlik (Ensemble/Gabriel Attal)

 • Burslu öğrenciler için CROUS’ta yemeği 1 euroda tutmak.
 • Gelecek kışa kadar gaz faturalarını %15 oranında azaltmak.
 • Emekli maaşlarını enflasyon oranında (genel fiyat artışına göre) artırmak.
 • Kırtasiye malzemelerinin toplu alımıyla okul başlangıç maliyetini %15’e kadar düşürmek.
 • Vergileri artırmamak.
 • Macron priminin tavanını 6.000 eurodan 10.000 euroya yükseltmek. Bu, işverenlerin çalışanlarına vergiden muaf bir prim vermesini sağlar.
 • Orta sınıf ve dar gelirli bir milyon genci, 250.000 euroya kadar olan konut alımlarında noter ücretlerinden muaf tutmak.
 • Asgari ücret de dahil olmak üzere maaşları ayda 2.000 euroya kadar artırmaları için işletmeleri teşvik etmek amacıyla sosyal güvenlik primlerini yeniden düzenlemek.

Ulusal Birlik (Rassemblement National/Jordan Bardella)

 • Üçüncü çocuğa sahip olan Fransız çiftler için sıfır faizli kredi oluşturmak ve bunu hibeye dönüştürmek.
 • Emlak serveti vergisini, mali servet vergisi ile değiştirmek.
 • 30 yaşın altındaki gençler için gelir vergisini kaldırmak.
 • Temel ihtiyaç maddelerindeki KDV’yi kaldırmak (daha sonraki bir aşamada).
 • Şirketleri maaşları artırmaya teşvik etmek için işveren katkı paylarındaki artışlardan 3 ila 5 yıl boyunca muaf tutmak.
 • Mütevazı Fransız aileler için miras vergisini kaldırmak ve ikinci çocuk için tam vergi payı getirmek.
 • Gaz, yakıt, elektrik ve mazotta KDV’yi %20’den %5,5’e düşürmek.
 • Denizaşırı bölgelerde yaşayanların faturalarını azaltmak ve su erişimlerini sağlamak.

Gençler ve Eğitim

Yeni Halk Cephesi (Nouveau Front Populaire)

 • SNU’yu (Ulusal Hizmet) ve Gabriel Attal’ın seviye gruplarını içeren “bilgi şoku” reformunu kaldırmak.
 • Parcoursup ve üniversiteye girişteki seçimi kaldırmak.
 • Burslu olmayan öğrenciler de dahil olmak üzere tüm öğrenciler için CROUS’ta 1 euroya yemek sağlamak.
 • Pass Sport miktarını 50 eurodan 150 euroya çıkarmak.
 • İlkokulda sınıf mevcudunu en fazla 19 öğrenciye düşürmek.
 • Yazdan itibaren okulda tamamen ücretsiz eğitim sağlamak (kırtasiye, yemekhane, ulaşım vb.).
 • Eğitim süresince haftada 2 saat olan beden eğitimi dersini 4 saate çıkarmak.
 • Engelli öğrenciler için bir kamu hizmeti destek sistemi oluşturmak.
 • 500.000 yeni kreş veya başka bakım çözümü sağlamak.
 • Eğitim personelinin maaşlarını ve meslek değerini artırmak, böylece açık pozisyon sayısını azaltmak.
 • Gençler için trenlere, toplu taşıma araçlarına, bisikletlere ve araba paylaşımına erişim sağlamak için tek bilet uygulaması oluşturmak.
 • Stajyerlerin ödeneklerini ve çırakların ve alternatif öğrencilerin maaşlarını artırmak.

Birlik (Ensemble/Gabriel Attal)

 • 2026’ya kadar her 16 yaşındaki genç için Ulusal Hizmeti genelleştirmek.
 • 11 yaş altındaki çocuklara cep telefonu, 16 yaş altındaki çocuklara ise sosyal medya yasağı getirmek.
 • 2026’da olası bir genelleme için okulda üniforma denemesini sürdürmek.
 • Orta sınıf ve dar gelirli bir milyon genci, 250.000 euroya kadar olan konut alımlarında noter ücretlerinden muaf tutmak.
 • Okul başlangıç maliyetini toplu kırtasiye alımıyla %15’e kadar düşürmek.
 • Öğretmenlerin öğrencilere karşı otoritesini pekiştirmek için ebeveyn/okul sözleşmesi oluşturmak.
 • 2027’ye kadar 10.000’i CROUS yurtlarında olmak üzere 35.000 yeni uygun fiyatlı öğrenci konutu inşa etmek.
 • Sürekli devamsızlık yapan öğretmenlerin sistematik olarak yerini doldurmak.
 • 2024 Temmuz ve Ağustos aylarında 16-27 yaş arası gençlerin bölgesel trenleri sınırsız kullanabilmesi için aylık 49 euro olan demiryolu kartını sürdürmek.
 • CROUS’taki yemekleri burslu öğrenciler için 1 euroda tutmak.

Ulusal Birlik (Rassemblement National/Jordan Bardella)

 • Parcoursup’u ve Gabriel Attal’ın “bilgi şoku” reformunu kaldırmak.
 • İlkokul ve ortaokulda üniforma uygulamasını başlatmak ve öğretmenlere karşı resmi hitap biçimini zorunlu kılmak.
 • İlkokulda sınıf mevcudunu en fazla 20 öğrenciye düşürmek.
 • Liseler dahil okullarda cep telefonu yasağı getirmek.
 • 30 yaş altındaki gençler için gelir vergisini kaldırmak ve 30 yaş altındaki gençler tarafından kurulan işletmeleri 5 yıl boyunca vergiden muaf tutmak.
 • Sorunlu öğrenciler için 16 yaşına kadar uzman merkezler oluşturmak.
 • Eski lise bölümleri L, ES ve S’ye geri dönmek ve eğitimi temel bilgi alanlarına (bilim, Fransızca, tarih) odaklamak.
 • Koleji tek tip olmaktan çıkararak teknik ve el becerisi gerektiren alanları daha fazla teşvik etmek.
 • Derslerin düzenini bozan öğrencilerin yardımlarını ve burslarını kesmek.
 • 5.sınıf sonunda ulusal bir sınav uygulamak ve bu sınavın sonucuna göre öğrencileri 6. sınıfa yerleştirmek; zorlanan öğrencileri erken dönemde mesleki eğitim alanlarına yönlendirmek.
 • Küçük yaşta suç işleyenlerin sorumluluğunu azaltan “küçük yaş bahanesi” uygulamasını sonlandırmak.

Sağlık

Yeni Halk Cephesi (Nouveau Front Populaire)

 • Doktor, hemşire, yardımcı sağlık personeli, idari personel istihdam etmek ve bu mesleklerin itibarını ve maaşlarını artırmak.
 • Doktorları sağlık hizmeti yetersiz olan bölgelere yerleşmeye teşvik etmek ve sağlık merkezlerinde serbest çalışan sağlık personelinin hizmet vermesini sağlamak.
 • Özel kliniklerin açılmasını, sıfır ek maliyet garantisi ve mesai saatleri dışında sağlık hizmeti verme şartına bağlamak.
 • Belirli sağlık hizmetlerine ücretsiz erişim sağlayan Devlet Sağlık Yardımını, düzensiz göçmenler için temin etmek.
 • Yaşlı bakım evlerini yenilemek ve yaşlı bakım profesyonellerinin eğitimini ve sayısını artırmak.
 • Pandemilere karşı aşılar ve tıbbi cihazlar üzerindeki patentlerin kaldırılmasını savunmak.
 • Spor sağlığı evleri geliştirmek ve doktor reçetesiyle spor aktivitelerini geri ödemek.
 • Hastane personelinin gece ve hafta sonu çalışmalarının değerini artırmak.
 • İş hekimleri istihdam etmek ve tükenmişliği meslek hastalıkları listesine dahil etmek.
 • Tüm ülkede ücretsiz su çeşmeleri, duşlar ve tuvaletler kurmak.
 • İlaç stoklama yükümlülüklerini artırarak kamu ilaç kurumu oluşturmak.

Birlik (Ensemble/Gabriel Attal)

 • Devlet Sağlık Yardımını sürdürmek.
 • Eczacı, ebe, hemşire, gözlükçü ve konuşma terapistlerinin günlük yaklaşık yirmi tıbbi işlem yapmasına izin vermek (eczanelerde aşılama vb.).
 • Her yıl tıp öğrencisi sayısını ikiye katlamak.
 • Tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip olmayanlar için günde 1 euro karşılığında ek sigorta getirmek ve CSS erişimini genişletmek.
 • Her Fransızın evine 30 dakikadan az mesafede bir nöbetçi doktor bulundurmasını sağlamak.
 • Manuel veya elektrikli tekerlekli sandalyeleri 2024 sonuna kadar tamamen geri ödemek.
 • Menopoz, kısırlık ve endometriozisin önlenmesi ve tedavisine yönelik konsültasyonları geliştirmek.

Ulusal Birlik (Rassemblement National/Jordan Bardella)

 • Emeklilikte çalışmaya geri dönen doktorlar için gelir vergisini kaldırmak.
 • Tıp öğrenci sayısını artırmak.
 • Devlet Sağlık Yardımını sadece hayati acil durumlarla sınırlı olarak reforme etmek.
 • Okullarda tıbbi muayenelerle önlemeye daha fazla yer vermek.
 • 2026 yılına kadar ilaçların tekli satışını uygulamaya koyarak kıtlık ve israfla mücadele etmek.
 • Engelli yakınlarına bakım veren aile destekçilerini daha fazla desteklemek.
 • Bölgesel sağlık ajanslarını kaldırmak ve sağlık yönetimini bölgesel bir düzey olmadan valilerin doğrudan koordine etmesini sağlamak.
 • Endometriozisi, uzun süreli bir hastalık olarak tanımak ve bakım masraflarının %100’ünü karşılamak.

Uluslararası

Yeni Halk Cephesi (Nouveau Front Populaire)

 • Ukrayna’ya gerekli silahları göndermeye devam etmek.
 • Ukrayna’nın dış borcunu iptal etmek ve Rus oligarklarının varlıklarına el koymak.
 • Ukrayna’nın nükleer santrallerini güvence altına almak için BM barış güçlerini göndermek.
 • Gazze Şeridi’nde derhal ateşkes talep etmek ve Filistin devletini tanımak.
 • Hamas’ın terörist saldırılarından bu yana rehin tutulanların ve Filistinli siyasi mahkumların serbest bırakılması için çaba göstermek.
 • İsrail hükümetine desteği kesmek ve İsrail’e silah teslimatlarına ambargo uygulamak.
 • Uluslararası kontrol altında Filistin’de özgür seçimlerin düzenlenmesine izin vermek.
 • CETA gibi serbest ticaret anlaşmalarına son vermek ve ortak tarım politikasını reforme etmek.

Birlik (Ensemble/Gabriel Attal)

 • Ukrayna’ya uçak, silah ve mühimmat göndererek desteği sürdürmek ve AB üyeliği perspektifini desteklemek.
 • Filistin devletini hemen tanımamak çünkü şartların henüz olgunlaşmadığını belirtmek.
 • Gazze Şeridi’nde ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımların serbest dolaşımını sağlamak için çağrı yapmak.
 • 2030 yılına kadar ordu bütçesini iki katına çıkarmak.
 • NATO’da kalmak ve nükleer caydırıcılığı sürdürmek.
 • Avrupa ticaret kalkanı uygulamak.
 • Yurtdışındaki Fransızlar için medeni hal işlemlerini basitleştirmek ve dijitalleştirmek.

Ulusal Birlik (Rassemblement National/Jordan Bardella)

 • Ukrayna’ya mühimmat ve malzeme desteğini sürdürmek, ancak uzun menzilli füzeler veya Fransız birlikleri göndermemek.
 • Gazze’deki rehinelerin serbest bırakılması için çağrı yapmak ve mevcut koşullarda bir Filistin devleti tanımamak.
 • Savunma ve diplomasi alanlarında AB’ye yetki devrini reddetmek ve nükleer caydırıcılık üzerindeki Fransız egemenliğini korumak.
 • Fransa’nın NATO’da kalmasını sağlamak.
 • 2027’de savunma bütçesini yıllık 55 milyar Euro’ya çıkarmak (2023’te 44 milyar Euro).
 • İkili vatandaşları savunma veya güvenlikle ilgili stratejik pozisyonlardan hariç tutmak.
 • Avrupa ülkeleri tarafından yapılan askeri alımlarda Avrupa önceliğini desteklemek.
 • Ukrayna’nın AB’ye katılımını ve herhangi bir ülkenin üyelik başvurusunu reddetmek.

Göç

Yeni Halk Cephesi (Nouveau Front Populaire)

 • Emmanuel Macron’un beş yıllık dönemlerinde kabul edilen iltica ve göç yasalarını iptal etmek.
 • Çalışanları, öğrencileri ve okula giden çocukların ebeveynlerini düzenlemek ve iltica başvurusunda bulunanların çalışmalarına izin vermek.
 • Zorunlu göçleri kapsayacak şekilde iklim göçmeni statüsü oluşturmak.
 • Yasadışı durumda olan yabancılara ücretsiz tıbbi bakım sağlayan devlet tıbbi yardımını garanti altına almak.
 • Fransa’da doğan yabancı ebeveynlerin çocukları için tam toprak hakkını garanti etmek.
 • Vize erişimini kolaylaştırmak ve 10 yıllık oturma iznini referans oturma izni olarak belirlemek.
 • Deniz ve karada kurtarma ajansı kurmak ve yasal ve güvenli göç yolları oluşturmak.
 • Göçmenlerin onurlu bir şekilde kabul edilmesi için Avrupa iltica göç paktını gözden geçirmek.

Birlik (Ensemble/Gabriel Attal)

 • Kamu düzeni için tehdit oluşturan suçlu veya radikalleşmiş tüm yabancıları sınır dışı etmek.
 • Refakatsiz küçüklerin kontrolünü artırmak (Emmanuel Macron bunu bir güvenlik meselesi olarak görüyor).
 • Uzun süreli oturma izni verilmesini Fransızca ve Cumhuriyet değerlerini öğrenme şartına bağlamak.
 • Göçmenlerin durumunu incelemek için Avrupa dışındaki gözaltı merkezlerini açmak.
 • Gerilimli mesleklerde çalışan belgesiz göçmenleri düzenlemek ve yüksek potansiyelli araştırmacılar, doktorlar veya öğrencileri kabul etmeye devam etmek.

Ulusal Birlik (Rassemblement National/Jordan Bardella)

 • doğumla gelen vatandaşlık hakkını kaldırmak ve aile birleşimi koşullarını sıkılaştırmak.
 • Yabancıların sınır dışı edilmesini engelleyen tüm istisnaları kaldırmak.
 • Cifte vatandaşların kamu hizmetlerinde bazı stratejik pozisyonlarda çalışmasını yasaklamak.
 • Devlet tıbbi yardımını sadece hayati acil durumları kapsayan bir fon ile değiştirmek.
 • Ulusal öncelik ilkesini uygulamak, bu nedenle Fransız vatandaşlarına iş, konut ve bazı sosyal avantajlara erişimde öncelik vermek.
 • Yasa dışı işçi çalıştıran işverenlere yaptırımları artırmak.
 • Schengen bölgesinde serbest dolaşımı sadece Avrupa vatandaşları ile sınırlamak.
 • Fransa’da izinsiz ikamet etmenin suç olmasını geri getirmek.
 • Sosyal yardımları Fransız vatandaşlarına ayırmak ve RSA gibi sosyal yardımlara erişimi Fransa’da 5 yıl çalışma şartına bağlamak.

Çevre

Yeni Halk Cephesi (Nouveau Front Populaire)

 • 2050 yılına kadar karbon nötrlüğe ulaşmak.
 • Doğaya, verebileceğinden fazlasını almama ilkesini hukuki olarak belirleyen yeşil kuralı getirmek.
 • Servet vergisini yeniden uygulamak ve buna iklimle ilgili bir bölüm eklemek.
 • Bankaların fosil yakıt projelerini finanse etmesini, yeni projelerden başlayarak, yasaklamak.
 • Ekosid suçunu tanımak.
 • Mega havuzlar ve yeni otoyol projelerini askıya almak.
 • Deniz rüzgar enerjisi ve hidroelektrik enerji geliştirmek.
 • Fransa’da pestisit kullanımını azaltmayı hedefleyen Ecophyto planını yeniden uygulamak ve glifosat ve neonikotinoidler gibi tartışmalı pestisitleri yasaklamak.
 • Uluslararası bir iklim ve çevre adalet mahkemesi kurulmasını desteklemek.
 • En yoksul kesimler için yardımları artırarak ve tam destek sağlayarak konutların tam yalıtımını sağlamak.
 • Şirketlere verilen yardımları çevresel kriterlere uyma şartına bağlamak.
 • Fransız ve Avrupa yenilenebilir enerji üretim hatlarını güçlendirmek.
 • Ulaşımda uygun fiyatlı tarifeler ve ücretsiz ulaşım tedbirleri sağlamak.
 • Organik tarımı ve agroekolojiyi desteklemek ve ulusal bir fonda borçlarını devralarak çiftliklerin organik dönüşümünü teşvik etmek.
 • Sosyal ve çevresel normlarımıza uymayan tüm tarımsal ürünlerin ithalatını yasaklamak.
 • Nehirler, akarsular, dereler ve yeraltı rezervlerinin ekolojik ve kimyasal olarak çok iyi bir duruma gelmesini sağlamak ve sanayicilerin su kirliliğini temizlemeye katkıda bulunmasını sağlamak.

Birlik (Ensemble/Gabriel Attal)

 • 14 yeni nükleer reaktör inşa etmek.
 • 2030 yılına kadar pestisit kullanımını %50 azaltmaya devam etmek.
 • Orta ve düşük gelirli kesimler için enerji verimliliği yenileme fonu oluşturmak.
 • Sıcak hava dalgası dönemlerinde iş saatlerini uyarlamaları için şirketlere izin vermek.
 • Tek kullanımlık plastiği aşamalı olarak kaldırmak ve döngüsel ekonomiyi geliştirmek.
 • 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını %55 azaltmak.
 • 2027 yılına kadar sera gazı emisyonlarını %20 azaltmak.
 • Her yıl sosyal kiralama ile aylık 100 euroya 100.000 elektrikli araç sunmak, böylece en düşük gelirli kesimlerin aylık olarak elektrikli araç kiralayabilmesini sağlamak.

Ulusal Birlik (Rassemblement National/Jordan Bardella)

 • Üretim kapasitesini artırmak için hidroelektrik barajlarına yatırım yapmak.
 • Fransa’da nükleeri yeniden canlandırmak.
 • Kömürden tamamen çıkmak ve santralleri biyokütle santrallerine dönüştürmek.
 • Hidrojen ve jeotermal gibi yeşil teknolojileri geliştirmek.
 • Su dağıtım ağını yenileme planı başlatmak, hem kayıpları azaltmak hem de kalitesini artırmak için.
 • Düşük emisyon bölgelerini kaldırmak.
 • Enerji performans sertifikalarına ilişkin tüm yasakları ve yükümlülükleri iptal etmek.
 • Sanayi relokasyonlarını destekleyerek ve yerel aktörlere kamu alımlarında öncelik vererek Fransa’nın karbon ayak izini azaltmak.
 • 2035 yılına kadar içten yanmalı motorlu araçların satış yasağından vazgeçmek ve Fransız üreticileri uygun fiyatlı temiz araçlar geliştirmeye teşvik etmek.
 • Profesyonellerle işbirliği içinde konut yenileme çalışmalarına destek olmak.

Toplumsal Konular

Yeni Halk Cephesi (Nouveau Front Populaire)

 • Eşitlik Komiserliği kurmak, ayrımcılık gözlemevi ile birlikte çalışmak.
 • Ayrımcılıkla mücadele etmek ve cezaları güçlendirmek.
 • Antisemitizm ve İslamofobi ile mücadele etmek.
 • LGBTQI+ bireylere yönelik şiddeti ortadan kaldırmak.
 • Medeni hal değişikliğini, bir sivil memur önünde serbest ve ücretsiz olarak izin vermek.
 • Sağlık alanında cinsiyet geçişleri için kaynakları artırmak.
 • Cinsiyetçilikle ve cinsel şiddetle mücadele için 2.6 milyar euro ayırmak.
 • Emeklilik reformunu terk etmek ve nihai olarak emeklilik yaşını 60’a düşürmek.
 • İşsizlik sigortası reformunu terk etmek.
 • Acil durum barınma yerlerini artırmak ve evsizler için boş konutları acil durumda el koyarak yerleştirmek.
 • Kamu hizmetlerine erişimi garanti etmek; hiç kimse kamu hizmetleri fiziksel bir noktadan 30 dakikadan fazla uzakta olmamalı.
 • Vatandaşlar tarafından seçilmiş bir kurucu meclis toplayarak 6. Cumhuriyet’e geçmek.
 • Haftalık çalışma süresini etkili olarak 35 saate yeniden getirmek.
 • Zor ve gece işlerinde 32 saate geçmek.
 • Bağımsızlar tarafından tartışılan Yeni Kaledonya’da seçmen kitlesinin genişletilmesi reformunu iptal etmek.
 • Yeni Kaledonya’nın bağımsızlık ve dekolonizasyon sürecini desteklemek.

Birlik (Ensemble/Gabriel Attal)

 • Mevcut ebeveyn izninden daha iyi ödenen bir doğum izni oluşturmak, böylece her iki ebeveyn de ilk birkaç ayı çocuklarıyla geçirebilir.
 • Kadınların güvenliği için akşamları isteğe bağlı otobüs duraklarını yaygınlaştırmak.
 • Her kantonda bir Fransa Hizmet Evi açarak, idari işlemler için destek sağlamak.
 • Uzaktan çalışamayan çalışanlar için dört günlük çalışma haftasını denemek.
 • Kamu yayın kuruluşlarını birleştirerek, devlet tarafından finanse edilen televizyon ve radyo kanallarını bir araya getiren France Medias’ı oluşturmak.
 • Kiralama garantisini genişletmek, Visale garantisinden esinlenerek kiralamayı kolaylaştırmak.
 • Sosyal yardımların otomatik olarak ödenmesini 2025’ten itibaren sağlamak.

Ulusal Ulusal Birlik (Rassemblement National/Jordan Bardella):

 • Sosyal yardımları belirli durumlara göre Fransız vatandaşlarına ve en az 5 yıl Fransa’da çalışmış kişilere ayırmak.
 • 2027 yılına kadar kamusal alanda başörtüsünü yasaklamak; kippa bu yasağa dahil edilmeyecek.
 • Başörtüsü takan öğrenci annelerinin okul gezilerine eşlik etmelerini yasaklamak.
 • Anayasanın, değişiklik yetkisini yalnızca referandum yoluyla halka ayırmak.
 • 18-24 yaş arasındaki gençler için gönüllü bir ulusal miras hizmeti oluşturmak, böylece Fransız mirasının restorasyonu, korunması ve değerinin artırılması için çalışmak.
 • Kamu yayıncılığını özelleştirmek.
 • Özellikle yurt dışında yaşayanların hâlâ hayatta olup olmadığını kontrol etmek için sosyal yardımları alan kişileri denetlemek.
 • Emeklilik reformunu terk etmek.
 • Gençleri erken yaşta iş piyasasına girmeye teşvik etmek ve işlerin zorluk derecesini göz önünde bulundurmak.

TARIK ASLANHAN

Görsel Kaynakça: https://perspektif.eu/2017/06/01/fransa-cumhurbaskanligi-secimleri-le-pene-oy-veren-11-milyon-secmen/

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu