Politika-Tarih

2024 Fransa Avrupa seçimleri

Avrupa seçimleri, bütün kıta için önemli bir dönüm noktası olacak ve Avrupa’nın siyasi geleceğini tamamen şekillendirecek. Farklı ideolojilere sahip adayların seçimin son anına kadar kıyasıya yarıştığı bu süreçte, her bir aday kendi vizyonunu ve politikalarını ortaya koyarak seçmenlerin desteğini kazanmayı hedefledi. Bu yazıda, Avrupa seçimlerinde öne çıkan adayların vaatlerini derledim.

EELV – Marie Toussaint

Uluslararası Politika Vaatleri:

– Gazze’de ateşkes sağlanması ve Filistin’in tanınması.

– Ukrayna’nın Avrupa Birliği sürecinin hızlandırılması ve Ukrayna’ya askeri ve ekonomik yardımın artırılması.

– Savaşta olan ülkelere silah ihracatının durdurulması.

– AB ordusunun kurulması.

Göçmenlik Üzerine Vaatleri:

– İnsanların yerlerinin tekrar tayin edildiği bir yeniden konumlandırma mekanizmasının oluşturulması, üye ülkelerin ve kişilerin istekleri doğrultusunda.

– Kağıtsız göçmenlerin yasal statü kazanmaları için çalışmalar başlatılması, özellikle Güney Avrupa’daki tarım işçileri için.

– “İklim ilticası” adı altında yeni bir statü yaratılması.

– Avrupa’nın sınırlarını duvarlaştırma politikasının reddedilmesi ve sınırda güvenli bir göçmen yolu oluşturulması.

Ekonomik Vaatler:

– Minimum Avrupa gelirinin oluşturulması.

– Avrupa’da üretilen ekolojik ürünlerin KDV’sinin azaltılması.

– Avrupa’nın en zengin %0.5’inin sosyal iklim geçişini finanse etmesi.

– Sosyal veto hakkının yaratılması.

Çevre İçin Vaatler:

– 2040 yılında fosil enerjiden tamamen çıkıp yenilenebilir enerjiye geçmek ve nükleer enerji santrallerini kapatmak.

– İklim geçişi için yıllık 280 milyar Euro yatırım yapmak.

– Ormanlara ve denizlere hukuki bir statü kazandırmak.

– Tren biletlerini daha ulaşılabilir hale getirmek.

LFI – Manon Aubry

Uluslararası Politika Vaatleri:

– Filistin’in tanınması ve ateşkes ilan edilmesi. Gazze’ye insani bir yaşam koridoru oluşturulması.

– Avrupa Birliği üyeliğine destek olmadan Ukrayna’ya destek olunması.

– NATO’ya destek veren bir Avrupa savunmasının reddedilmesi.

– Asya-Pasifik’te oluşacak bir askeri koalisyona karşı çıkılması.

Göçmenlik Üzerine Vaatleri:

– Sığınma hakkının şiddete maruz kalmış herkese verilmesi.

– Göçmenlere yardım programının oluşturulması.

– Frontex (sınır güvenliğini sağlayan kurum) yerine göçmenler için güvenli ve yasal bir koridor oluşturacak bir kurum kurulması.

– Çevresel sıkıntılar yüzünden göç etmek zorunda kalan kişilere bir statü oluşturulması.

Ekonomik Vaatler:

– Avrupa serveti üzerine bir vergi oluşturulması.

– 25 yaş altı ekonomik zorluk çekenlere 1158 Euro’luk bir yardım oluşturulması.

– Avrupa asgari ücreti oluşturulması, hem minimum hem de maksimum belirlenmesi. (Örneğin, minimum 2000 Euro ise maksimum 40 bin Euroyu geçemez.)

– Ücretsiz stajların yasaklanması.

Çevre İçin Vaatler:

– 2050’de tamamen yenilenebilir enerjiye geçilmesi ve nükleer enerjiden çıkılması.

– Eğer 4 saat altında tren opsiyonu varsa Avrupa için uçak yolculuklarının yasaklanması.

– 2040’a kadar karbon emisyonu için bir denge oluşturulması.

– Her gence Interrail bileti verilmesi.

Les Républicains – François Bellamy

Uluslararası Politika Vaatleri:

– Filistin devletinin tanınmasının reddedilmesi.

– Ukrayna’ya AB girişinde söz verilmesi yerine diplomatik, askeri ve finansal yardım yapılması.

– Her Avrupalı gence ülkesini korumaya hazırlık olması için 2 aylık formasyon verilmesi.

– Her devletin gayrisafi milli hasılasının %3’ünü vergilendirilmesi, bu verginin AB savunması ve NATO’ya konsolide için kullanılması.

Göçmenlik Üzerine Vaatleri:

– AB ile göçmen sorunu üzerine aynı fikirde olmayan ülkelerle dayanışmanın kaldırılması (vize, yardım vb.).

– Göçmenlik başvurusu yapanların AB dışında bir yerde toplanılması ve karar reddedilmesi halinde ülkesine geri gönderilmesi.

– Sınırlara fiziki bariyerler kurulması (kamera ve duvar gibi).

– Frontex çalışan sayısının 3 katına çıkarılması.

Ekonomik Vaatler:

– İşçi için ödenen masrafların azaltılması.

– Avrupa için bir tasarruf hesabı oluşturulması.

– Yeni bir nükleer santral kurulması.

– KDV’nin çevreci ürünlerde azaltılması.

Çevre İçin Vaatler:

– AB’de yeni nükleer santrallerin kurulması için program hazırlanması.

– Çevreye karşı duyarlı olmayan ithal ürünlere ekstra vergi koyulması.

– Kömür madenlerine vergi uygulanması.

– 2035’te benzinli ve dizel sıfır araçların üretiminin yasaklanılması kararının tekrar ele alınması.

Le Parti Communiste Français – Léon Deffontaines

31 mai 2023, Paris. A la Sorbonne se tient l’Université Libé. Ici, Léon Deffontaines, secrétaire général des jeunes communistes.

Uluslararası Politika Vaatleri:

– Filistin’in tanınması ve ateşkes ilan edilmesi. İsrail’i uluslararası hukuka uymasına çağırmak.

– Ukrayna barışı için ABD ve NATO’nun yer almadığı uluslararası bir koalisyon kurulması.

– Küba’nın terör örgütlerini destekleyen devletler listesinden çıkarılması ve ambargoların kaldırılması.

– Avrupa ordusu fikrinin reddedilmesi ve nükleer silahların tamamen yasaklanması.

Göçmenlik Üzerine Vaatleri:

– Kağıtsız çalışanların hızlı bir şekilde durumlarının düzeltilmesi. LGBTİ üyelerinin sığınma başvurularının kabul edilmesi.

– Kayıt dışı gelenlerin sağlık durumlarının iyileştirilmesi ve müdahale edilmesi.

– Göçmenlerin geldiği ülkelere yardım yapılması.

– Frontex’in tekrar yapılandırılması.

Ekonomik Vaatler:

– Maaşların enflasyona göre endekslenmesi.

– Emlak spekülasyonlarına karşı kiralara bir üst sınır sistemi getirilmesi. Airbnb gibi şirketlere yaptırım uygulanması.

– Avrupa elektrik pazarından çıkılması.

– Çalışamayan engelli vatandaşlar için maaş bağlanması ve kadın-erkek maaş eşitsizliğinin giderilmesi.

Çevre İçin Vaatler:

– Küresel ısınmaya neden olan veri merkezlerine vergi uygulanması.

– Kısa yolculukları teşvik eden büyük Avrupa planının oluşturulması.

– Okyanusları korumak için uluslararası bir anlaşma yapılması.

– İnsanlar yüzünden bozulan ekosistemlerin tekrar restore edilmesi.

Parti Socialiste/Place Publique – Raphael Glucksman

Uluslararası Politika Vaatleri:

– Filistin’in tanınması ve İsrail’e ateşkes için baskı kurulması.

– Ukrayna’ya silah verilmesinin yoğunlaştırılması ve Ukrayna’nın desteklenmesi.

– Siber saldırılara karşı 100 milyar Euro’luk bir bütçe ayrılması.

– Avrupa Birliği’nin sınırlarının genişlemesi, başta Ukrayna olmak üzere aday ülkelerin AB’ye girişi.

Göçmenlik Üzerine Vaatleri:

– Uluslararası sularda tehlike durumunda olan göçmenlere yardım.

– Sezonluk işçiler için çoklu oturum izni verilmesi.

– AB dışındaki ülkelerle olan göçmen anlaşmalarının sonlandırılması.

– Sığınmacılara hangi ülkeye gitme özgürlüğünün savunulması.

Ekonomik Vaatler:

– Maaş adaletsizliğinin son bulması. Çok fazla oluşan maaş farklılıklarının yasaklanması.

– Büyük serveti olanlardan %2’lik bir vergi alınması.

– Elektrik üzerine olan zamların iptal edilmesi.

– 25 yaş altı çalışmayan ve öğrenci olmayan gençlere yardım.

Çevre İçin Vaatler:

– 2030’da kömürden tamamen çıkılması.

– Üye ülkelerin çevre için %2 GSYMH’den bütçe ayırması.

– Tarım ilaçlarının yasaklanması.

– Yakındaki ulaşım araçlarının teşviki için çevre bileti oluşturulması.

Rassemblement National – Jordan Bardella

Uluslararası Politika Vaatleri:

– Filistin’in tanınmasının reddedilmesi; bu kararın Hamas’ı meşru hale getireceğini savunuyor.

– Ukrayna’nın AB girişinin reddedilmesi ve Ukrayna’nın Rusya ile karşı karşıya gelmekten kaçınılarak desteklenmesi.

– Amerika’dan önce silah siparişlerinde AB üyelerine öncelik verilmesi.

– Bazı üye ülkelerle askeri koalisyonlar yapılması, fakat Avrupa ordusu fikrine karşı çıkılması.

Göçmenlik Üzerine Vaatleri:

– Çift sınır oluşturulması, Avrupalı devletlerin kendi sınırlarının olması.

– Sığınma taleplerinin AB’ye ayak basmadan kendi ülkelerinde yapılması.

– Sadece AB’ye göçmen konusunda yardımcı olan ülkelere kalkınma yardımlarının verilmesi.

– Pro-göçmenlik yapan derneklere sübvansiyonların kesilmesi.

Ekonomik Vaatler:

– Farklı enerjilerin kullanımının devam edilmesi.

– %40 elektrik faturalarının azaltılması.

– Renovasyon zorunluluğu kanununun yumuşatılması ve bu sayede bazı evlerin kullanıma açılması.

– AB tarafından alınan tüm vergilerin kaldırılması.

Çevre İçin Vaatler:

– 2035’te termik araç üretiminin yasaklanması kararının iptal edilmesi.

– Ticari aktivitelerin yerlerinin kömür tüketimini azaltmak için yeniden düzenlenmesi.

– Ormanların korunması için önlemler alınması.

– Enerji tüketimini azaltmak için yapılacak renovasyon zorunluluklarının yumuşatılması.

Reconquête – Marion Maréchal

Uluslararası Politika Vaatleri:

– Filistin’in devlet olarak tanınmasının reddedilmesi; Hamas teslim olduğu takdirde ateşkes imzalanması.

– Avrupa ordusu fikrinin reddedilmesi ve diğer Avrupa ülkeleriyle nükleer planların paylaşılması.

– Ukrayna’nın AB ve NATO üyeliğine karşı çıkılması ve silah sağlanmasının bırakılması.

– Türkiye’nin AB sürecinin tamamen sonlandırılması.

Göçmenlik Üzerine Vaatleri:

– Pro-göçmenlik yapan derneklere sübvansiyonların kesilmesi.

– Üç sınır oluşturulması: ülke sınırı, Avrupa sınırı ve Avrupa dışında Akdeniz ülkeleriyle oluşturulacak diğer bir sınır.

– Avrupa’da serbest dolaşımın kaldırılması.

Ekonomik Vaatler:

– Erasmus programının Avrupalı gençlere ayrılması.

– Fransa’nın AB harcamalarının %20 azaltılması.

– Enerjiden alınan verginin azaltılması.

– AB tarafından alınan vergilerin reddedilmesi.

Çevre İçin Vaatler:

– Kamyonların çevre kirliliğini azaltmak için büyük bir Avrupa planı oluşturulması.

– Nükleer enerji için bir Avrupa planı oluşturulması.

– Yeşil Pakt kapsamında olan uygulamaların iptal edilmesi.

Renaissance/Modem/Udi/Parti Radical – Valérie Hayer

Uluslararası Politika Vaatleri:

– Filistin’in tanınmasında acele edilmemesi ve ateşkes yapılması.

– Ukrayna’nın AB üyeliğinin desteklenmesi ve askeri yardım yapılması.

– AB dışında olabilecek bir kriz için 5 bin kişilik bir ordu oluşturulması.

– 100 milyar dolarlık bir savunma sanayisi yatırımı. Her devletin GSYMH’sine göre %3’lük bir yatırım sağlanması.

Göçmenlik Üzerine Vaatleri:

– İllegal yollarla gelen göçmenlerin tekrar kendi ülkelerine gönderilmesi için anlaşmalar yapılması.

– AB dışına, işçi bulunamayan işler, araştırmacılar ve girişimciler için 100 bin vize verilmesi.

– Sınır güvenliğini sağlamak için 30 bin güvenlik personelinin alınması.

– Gönüllü göçmen dönüşlerini iki katına çıkarmak.

Ekonomik Vaatler:

– Her bireye Avrupa Formasyon hesabı açılması.

– Her yerde eğitim alabilmek için Avrupa Kültür Pass’ı oluşturulması.

– Derneklere Avrupa yardımlarının artırılması.

– Önemli ilaçların fiyatlarının azaltılması.

Çevre İçin Vaatler:

– Fosil enerjiden tamamen 2050 öncesinde çıkılması.

– %100 plastik dönüşümünün sağlanması (şu anda %15).

– Denizleri ve okyanusları korumak için Mavi Pakt’ın oluşturulması.

– Gençler için sınırsız bir tren geçiş kartı yaratılması.

Tarık Aslanhan

Kaynakça:

Libération. “Programmes des Européennes 2024 : institutions, immigration, défense, écologie, économie… on vous résume les propositions des principales listes”. Publié le 7 juin 2024. liberation.fr

CNews. “Élections européennes 2024 : que proposent les candidats pour la défense ?”. Publié le 7 juin 2024. cnews.fr

Le Monde. “Qui sont les candidats aux élections européennes de 2024 ?”. Publié le 7 juin 2024. : lemonde.fr

Görsel Kaynakça:

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu